O lună până la lansarea iZiLIT

 

grafica_mash-page-001Mai multe informații despre proiect aici

Posted in ANBPR, dissemination, projects, Resources, tools | Leave a comment

Meaningful Access to Information – DA2I Report

DA2IThe International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), in partnership with the Technology and Social Change Group at the University of Washington (TASCHA), launched the first Development and Access to Information (DA2I) Report at The New York Public Library, during the United Nations High Level Political Forum.

The DA2I Report shows how essential access to information is for development, and makes the case for coordinated and sustained efforts by all to guarantee it. It demonstrates how meaningful access to information, supported by libraries, contributes to the achievement of the United Nations Sustainable Development Goals, and monitors the progress countries are making towards fulfilling their commitments under the UN 2030 Agenda.

As the Agenda for Sustainable Development progresses, the need to address the underlying factors holding back development in all our societies becomes more and more pressing. Few are as pernicious as information poverty – the lack of access to, or the ability to use, the information necessary to foster economically and socially inclusive societies. IFLA President Donna Scheeder stressed: “There is no sustainable development without access to information. And there is no meaningful, inclusive access to information without libraries.

****************

În timpul Forumului politic la nivel înalt al Națiunilor Unite, Federația Internațională a Asociațiilor și Instituțiilor de Biblioteci (IFLA), în parteneriat cu Grupul de Tehnologie și Schimbare Socială de la Universitatea din Washington (TASCHA), a lansat la Biblioteca Publică din New York primul Raport privind Dezvoltarea și Accesul la Informații (DA2I).

Raportul DA2I arată că accesul  la informații este esențial pentru dezvoltare și pledează pentru eforturi coordonate și susținute de toți, pentru garantarea sa. De asemenea, raportul arată că accesul semnificativ la informații, susținut de biblioteci, contribuie la realizarea Obiectivelor Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Durabilă și monitorizează progresele înregistrate de țări în îndeplinirea angajamentelor lor în cadrul Agendei ONU 2030.

Odată cu evoluția Agendei pentru Dezvoltare Durabilă, nevoia de a aborda factorii care stau la baza dezvoltării în toate societățile noastre devine tot mai presantă. Puține cauze sunt la fel de periculoase ca sărăcia informațiilor – lipsa accesului la informație sau abilitatea de a folosi informația necesară pentru promovarea societăților incluzive din punct de vedere economic și social.

Președintele IFLA Donna Scheeder a subliniat: “Nu există o dezvoltare durabilă fără acces la informații. Și nu există acces  semnificativ și incluziv la informații, fără biblioteci. “

Posted in Uncategorized | Leave a comment

BiblioMAGAZIN, nr. 2 (20), Iunie 2017

 

Posted in ANBPR, dissemination, econtent, publications | Leave a comment

Relindial Cartonera project

afis.png

Image | Posted on by | Leave a comment

Optical poem, Oskar Fischinger

 

Oskar Wilhelm Fischinger, american de origine germană, s-a  născut pe 22 iunie 1900, și până la mutarea în State Unite ale Americii a activat într-un număr foarte mare de domenii . Pictor abstract,  a ajuns renumit printr-o serie de opere de artă reprezentative. Partea revoluționară a carierei sale a constat în implicare în animație. Într-o perioadă în care nu existau computere care să automatizeze semnificativ efortul animatorilor, tânărul Oskar Fischinger realiza animații muzicale pornind de la opere abstracte sincronizate cu o coloana sonoră.

http://g.co/doodle/p5a7b3

Posted in dissemination, open culture | Leave a comment

Bibliothèque francophone numérique

Logo-rfnLa Bibliothèque francophone numérique est une initiative du Réseau Francophone Numérique (RFN), entièrement gratuit,. Il offre aux 274 millions de locuteurs francophones les fonctionnalités de recherche et de consultation issues du savoir-faire technologique de Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France (BnF).

Les internautes francophones des cinq continents accèdent dans cette bibliothèque numérique à des milliers de pages, de photographies, d’affiches, de cartes, de journaux physiquement dispersés dans les bibliothèques des pays francophones et aujourd’hui numérisés, indexés et accessibles en ligne. Si cet outil en est encore en phase de déploiement, il réunit néanmoins un millier de documents issus de grandes bibliothèques de pays du Nord (Belgique, France, Canada, Luxembourg,…) et du Sud (Haïti, Madagascar, Maroc, Sénégal,…).  Des corpus géographiques et des sélections thématiques sont proposés et présentés par des personnalités du monde de la recherche francophone, telles que le linguiste français Alain Rey.

Ce site est accessible à cette adresse :http://rfnum-bibliotheque.org/

Posted in collections, dissemination, Resources | Leave a comment

iZiLIT – Intâlnire Zilnică cu LITeratura

 

 

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Reuniune profesională

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Lansarea Barometrului de Consum Cultural 2016

unnamedBarometrul de Consum Cultural 2016. O radiografie a practicilor de consum cultural, studiu anual realizat și publicat de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC), va fi lansat miercuri, 7 iunie 2017, ora 11.00, la Sala Symposium a Bibliotecii Naționale a României, în prezența Ministrului Culturii, dl. Ioan Vulpescu, precum și a unor importante personalități din mediul cultural și academic.

De 12 ani, Barometrul măsoară tendințele asociate consumului cultural din România, fiind singurul studiu de acest tip din țară, construit pe modele europene similare.

Ediția 2016 a Barometrului de Consum Cultural abordează teme de maximă relevanță pentru mediul cultural și social, precum: impactul social al culturii, cele mai frecvente forme de consum cultural în spațiul public, consumul cultural în rândul seniorilor, tipologia dotărilor din spațiul domestic cu obiecte culturale, preferințe actuale și diferențe semnificative în practicile de lectură, muzică și dans.

Aceste teme reflectă nu doar dinamica valorilor din societatea românească, ci și modul în care populația se raportează la oferta culturală, iar rezultatele devin esențiale în dezvoltarea unor viitoare strategii culturale la nivel central, regional și local.

Posted in dissemination, publications, Resources, study | Leave a comment

United Nations Digital Library

main_logo_enUnited Nations Digital Library (UNDL) is now available and can be accessed globally free of charge.  A result of the successful collaboration between the Dag Hammarskjöld Library (DHL) at UN Headquarters and the United Nations Office at Geneva Library, the platform uses innovative open source technology to provide access to UN-produced materials in digital format. Content will be added continuously and enhancements to the system will be rolled out on a regular basis.

The new system, which offers easy access to UN documents, maps, speeches, voting data, as well as non-sales publications, will help global researchers find the UN information they need, quickly and accurately. It provides one point of access to UN information – current and historical.

 Phase 1 of the UNDL incorporates digital content from the databases in UNBISnet and the Official Document System (ODS) – mainly official UN documents, speech and voting records, as well as some maps.  The UNDL will also link to open access UN content.  

What can I find in the United Nations Digital Library?
– UN documents and open access publications
– UN voting data, maps and speeches
– Content in 6+ languages

Which system features are there?
– Linked data between related documents such as resolutions, meeting records and voting
– Refine searches by UN body, agency or type of document

For more information please visit: https://digitallibrary.un.org/

Posted in collections, econtent, Resources, Uncategorized | Leave a comment