World Digital Libraries – International Journal

 

Is a peer reviewed bi-annual journal on digital libraries. The first issue of this journal has just been published. Content can be found at http://bookstore.teriin.org/journal_inside.php?material_id=477&qty=1. The second issue will be published in December 2008. The aim of the journal is to advance the theory and practice of acquisition, organization, management and dissemination of digital information on a sustainable basis. The journal will seek quality research papers that present original theoretical approaches as well as experimental case studies related to digital library development and maintenance.

 

The journal will include articles, reviews, current developments, and case studies dealing with

·          theoretical and methodological issues that relate to the interrelationships among electronic resources management, digital preservation, multiple access, multilinguality, copyright issues and security aspects;

·          initiatives taken towards digitization through lucid case studies;

·          current developments across the globe

·          dialogues between the scientific community and society at large.

 

***

Lumea Bibliotecilor Digitale: este un periodic electronic cu revizuire bianuală, al cărui conţinut este dedicat bibliotecilor digitale. Primul număr al jurnal tocmai a fost publicat; conţinutul său poate fi găsit la adresa http://bookstore.teriin.org/journal_inside.php?material_id=477&qty=1. Cel de-al doilea număr va apărea în decembrie 2008. Scopul revistei constă în avansarea unei teorii şi practici de achiziţie, organizarea, gestionarea şi diseminarea de informaţii digitale pe o bază durabilă. Revista va căuta lucrări de cercetare de calitate, care să prezinte abordări teoretice originale ca şi studii de caz experimentale referitoare la dezvoltarea şi întreţinerea bibliotecii digitale. În acest scop, cititorii revistei vor fi ţinuţi la curent cu evoluţiile actuale în domeniu.

Revista va cuprinde articole, recenzii, evoluţiile curente şi studii de caz referitoare la :

·         problemele teoretice şi metodologice care vizează interdependenţa între gestionarea resurselor electronice, conservarea digitală, accesul multiplu, multilingvism, probleme de drepturi de autor şi aspecte legate de securitate;

·          iniţiativele luate în materie de digitalizare pe baza studiilor de caz concrete;

·          stadiul actual al dezvoltării la nivel internaţional  

·          dialogurile între comunitatea ştiinţifică şi societate în general

Advertisements

About Administrator

Claudia Popescu, Șef serviciu Informare și Formare Continuă, Biblioteca Județeană „George Barițiu" Brașov
This entry was posted in publications and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s