Trei zile până la lansarea aplicației iZiLIT

Trei zile până la lansarea aplicației iZiLIT, o aplicație pentru telefoane mobile Android și IOS, de recomandare de lectură din literatura română contemporană.

Un proiect dezvoltat de Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov în parteneriat cu Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România – ANBPR și Uniunea Editorilor din România – UER, cofinanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.

Advertisements
Posted in Uncategorized | 1 Comment

Nocturna Bibliotecilor 2017 – Bucuria lecturii se recâștigă la bibliotecă

afis_nocturna_2017Eveniment cultural național de activare nocturnă a bibliotecilor, inițiat de Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), Nocturna Bibliotecilor 2017 își va întâmpina oaspeții în perioada 29-30 septembrie.

La această a VIII-a ediție a „nopții albe” a bibliotecilor sunt așteptați să participe biblioteci din București și din țară, care vor propune programe personalizate pentru toate categoriile de vârstă. Pentru cei care doresc să se alăture inițiativei de a-și petrece noaptea la bibliotecă, într-o companie agreabilă, și să experimenteze diferite activități de timp liber, acest prilej este unul inedit și promițător.

Obiectivul principal al acestei campanii este acela de a atrage în spațiile de bibliotecă un număr cât mai mare de utilizatori și de a crea o mai bună legătură între bibliotecari și diferitele segmente de public, într-o manieră relaxată și prietenească.

Prin campanii naționale de tipul „Nocturnei Bibliotecilor”  dorim să atragem alături de noi scriitori, critici literari, poeţi, povestitori, care să împărtășească publicului din experiența și bucuria lor de a trăi în compania cărților.

Vă așteptăm alături de noi!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

iZiLIT – prima ieșire în public

Deși ne aflăm pe ultima sută de metri până la finalizarea aplicației iZiLIT – Întâlnire Zilnică cu LITeratura, nu puteam rata oportunitatea de a ne întâlni cu bibliotecarii școlari și alți profesioniști ai domeniului, în cadrul celei de a XXVIII-a conferințe naționale a ABR, desfășurată zilele acestea la Brașov.

This slideshow requires JavaScript.

Grație dezvoltatorilor minunați de la XFactor App, am putut prezenta colegilor bibliotecari, în premieră, primele imagini cu aplicația și am povestit despre drumul parcurs de la ideea de proiect, la momentul în care ne aflăm.

Foarte curând, aplicația va fi disponibilă pe Google Play și App Store. Rămâneți aproape!

Un proiect dezvoltat de Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov în parteneriat cu Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România – ANBPR și Uniunea Editorilor din România – UER, cofinanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

CRESC la bibliotecă – lansarea proiectului

Cu ocazia lansării proiectului CRESC la bibliotecă (Creștem România Egalității de Șanse pentru Copii), co-finanțat de AFCN, astăzi, miercuri, 30 august, orele 13.30, la mansarda Casei Baiulescu a avut loc și prima reuniune a partenerilor: bibliotecile județene din Brașov, Caraș-Severin, Dolj și Sălaj. Întâlnirea va continua și mâine, cu un atelier dedicat instruirii bibliotecarilor care vor susține activități în cadrul proiectului.

IMG_6161

Proiectul se înscrie în aria tematică a Educației prin Cultură și este dedicat celebrării Centenarului României Moderne.

Biblioteca Județeană George Barițiu Brașov, împreună cu partenerii săi, își propune conștientizarea unui grup de 50 de copii și tineri, cu vârstele cuprinse între 12 și 16 ani, provenind din medii defavorizate, asupra valorilor și semnificațiilor legate de Primul Război Mondial și Marea Unire din 1918.

Activitățile proiectului vor cuprinde un atelier interactiv de istorie, numit Istoria Altfel, ce va include vizionarea de materiale legate de evenimentele ce au influențat destinul României în perioada Primului Război Mondial.

Cel de al doilea atelier, numit Istoria Citită, constă în studiul corespondenței de epocă, adaptate specificului local și instruirea copiilor în redactarea de scrisori. Ei vor fi încurajați să interacționeze cu grupurile selecționate de către parteneri, împărtășind experiența lor din timpul atelierelor.

Ultima activitate este intitulată Istoria de Ieri, Azi, în cadrul căreia copiii vor realiza interviuri cu persoane ce vor relata amintirile lor despre evenimentele din preajma Unirii României. Mai precis, este vorba despre surse de mâna a doua, de repovestire a experienței celor care au participat la Unire de către urmașii lor, cei care păstrează aceste amintiri vii.

Prin acest proiect, biblioteca își propune să valorifice patrimonial cultural local, să susțină accesul liber la cultură, să cinstească memoria Unirii din 1918, să promoveze diversitatea și toleranța.

IMG_6165

Persoane de contact:
Irina Mastan – documentarist proiect
Ruxandra Nazare – manager de proiect

Posted in dissemination, projects | Leave a comment

Bibliotecarii își u(r)nesc bicicletele!

350 km pe bicicletă pentru bibliotecile din România – prima ediție a turului CicloBiblio

Rolul bibliotecilor în societate se schimbă permanent.  Deși par izolate în comunitățile lor, bibliotecile sunt unite de dorința de a servi publicul și a susține educația permanentă. O actualizare a imaginii bibliotecii este necesară și benefică atât pentru bibliotecari, cât și pentru utilizatori.

Grupul care va parcurge toți cei 350 km este format din bibliotecari și susținători din județele Satu Mare, Covasna, Brăila, București și din Republica Moldova. Participanții își doresc, cu ocazia acestei prime ediții CicloBiblio, să convingă publicul să redescopere biblioteca din comunitatea lor.

CicloBiblio este o acțiune de vară, prin care dorim să atragem atenția asupra faptului că lucrurile se schimbă în bibliotecile din comunitățile noastre și că fiecare poate participa la această schimbare.  De aceea, invităm cât mai mulți oameni să ni se alăture pe parcurs, pe orice bucată din traseul care trece prin județele Brașov, Covasna, Mureș și Sibiu, prin localitățile: Brașov, Prejmer, Hărman, Sf. Gheorghe, Rupea, Sighișoara, Ilimbav, Sibiu.

Startul se va da luni, 28 august, ora 10, din fața Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov.
Vă așteptăm alături de noi!

Pentru mai multe informații, vă invităm să ne urmăriți pe pagina evenimentului:  https://www.facebook.com/events/113254826002691

Persoane de contact:
László Kiss – Telefon: 0774481922
Claudia Șerbănuță – Telefon: 0736448175
e-mail: ciclobiblio@gmail.com

This slideshow requires JavaScript.

Posted in ANBPR | Leave a comment

iZiLIT – Concurs pentru bibliotecile publice

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

O lună până la lansarea iZiLIT

 

grafica_mash-page-001Mai multe informații despre proiect aici

Posted in ANBPR, dissemination, projects, Resources, tools | Leave a comment

Meaningful Access to Information – DA2I Report

DA2IThe International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), in partnership with the Technology and Social Change Group at the University of Washington (TASCHA), launched the first Development and Access to Information (DA2I) Report at The New York Public Library, during the United Nations High Level Political Forum.

The DA2I Report shows how essential access to information is for development, and makes the case for coordinated and sustained efforts by all to guarantee it. It demonstrates how meaningful access to information, supported by libraries, contributes to the achievement of the United Nations Sustainable Development Goals, and monitors the progress countries are making towards fulfilling their commitments under the UN 2030 Agenda.

As the Agenda for Sustainable Development progresses, the need to address the underlying factors holding back development in all our societies becomes more and more pressing. Few are as pernicious as information poverty – the lack of access to, or the ability to use, the information necessary to foster economically and socially inclusive societies. IFLA President Donna Scheeder stressed: “There is no sustainable development without access to information. And there is no meaningful, inclusive access to information without libraries.

****************

În timpul Forumului politic la nivel înalt al Națiunilor Unite, Federația Internațională a Asociațiilor și Instituțiilor de Biblioteci (IFLA), în parteneriat cu Grupul de Tehnologie și Schimbare Socială de la Universitatea din Washington (TASCHA), a lansat la Biblioteca Publică din New York primul Raport privind Dezvoltarea și Accesul la Informații (DA2I).

Raportul DA2I arată că accesul  la informații este esențial pentru dezvoltare și pledează pentru eforturi coordonate și susținute de toți, pentru garantarea sa. De asemenea, raportul arată că accesul semnificativ la informații, susținut de biblioteci, contribuie la realizarea Obiectivelor Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Durabilă și monitorizează progresele înregistrate de țări în îndeplinirea angajamentelor lor în cadrul Agendei ONU 2030.

Odată cu evoluția Agendei pentru Dezvoltare Durabilă, nevoia de a aborda factorii care stau la baza dezvoltării în toate societățile noastre devine tot mai presantă. Puține cauze sunt la fel de periculoase ca sărăcia informațiilor – lipsa accesului la informație sau abilitatea de a folosi informația necesară pentru promovarea societăților incluzive din punct de vedere economic și social.

Președintele IFLA Donna Scheeder a subliniat: “Nu există o dezvoltare durabilă fără acces la informații. Și nu există acces  semnificativ și incluziv la informații, fără biblioteci. “

Posted in Uncategorized | Leave a comment

BiblioMAGAZIN, nr. 2 (20), Iunie 2017

 

Posted in ANBPR, dissemination, econtent, publications | Leave a comment

iZiLIT la FILIT

Filit-ul, un festival de urmărit, de participat și de revenit!

IMG_8880

 

Posted in AFCN, ANBPR, projects, Resources, technology, tools | Leave a comment