Premiile ANBPR

Regulamentul de acordare a premiilor ANBPR

2014

Cea mai bună lucrare de specialitate
Bibliografii, biobibliografii, dicționare
Cronologia presei germane din județul Brașov
Ruxandra Moașa Nazare – Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov

Contribuții biblioteconomice
Programe, proiecte naționale
Bătălia Cărților – Biblioteca Județeană “Octavian Goga” Cluj

Premiul „Traian Brad” – pentru merite deosebite în biblioteconomie într-un deceniu de activitate
Anamaria Dudescu – Biblioteca Județeană “Octavian Goga” Cluj

„Bibliotecarul anului”, pentru merite deosebite în biblioteconomie în anul 2014
Margareta Tătăruș – Biblioteca Județeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea

2011

A.    Premii privind activitatea profesională

I.    Cea mai bună lucrare de specialitate

a.    Studii și cercetări sub formă de volum
„Maramureşul din cuvinte: antologie subiectivă de texte despre Maramureş din colecţiile Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu””
Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”  Baia Mare – Coordonator Dr. Teodor Ardelean

b.    Bibliografii, biobibliografii, dicționare
„DICȚIONARUL biobibliografic: SĂLAJ- OAMENI ȘI OPERE”
Biblioteca Județeană Sălaj – Coordonator: Florica Pop

c.    Ghid de bibliotecă
„Biblioteca Judeţeană “Panait Istrati”. 130 de ani de bibliotecă publică la Brăila : 1881-2011”
Biblioteca Judeţeană “Panait Istrati” Brăila – Colectivului de redacţie

„Biblioteca Județeană Satu Mare: Ghid 2011”
Biblioteca Județeană Satu Mare – Coordonator Ioan Mircea Ardelean

II.    Cea mai bună publicație serială de specialitate

a.    Publicație apărută în ultimii trei ani
„Anuarul evenimentelor culturale 2011”
Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați – colectivului de redacție

b.    Publicație cu o vechime mai mare de 3 ani

„Bibliotheca septentrionalis”
Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare – Coordonator Angela Monica Jucan

III.    Contribuții biblioteconomice

Studii si articole in publicatii de specialitate
„Din umbra cărţilor – bucuriile bibliofiliei în Filologie şi bibliologie”
Lucreția Picui – Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș

IV. Cel mai bun site de bibliotecă
http://www.bjarges.ro
Biblioteca Județeană Argeș

V. Bibliotecarul anului
Corina Ciuraru
Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila, Filiala ANBPR Brăila

VI. Premiul de excelență
Angela Câmpian
Biblioteca Județeană Satu Mare


B. Premii privind activitatea în Asociație

VII. Filiala anului
Filiala ANBPR Vrancea
Diploma de Merit
GRUPULUI IMPACT
pentru realizarea Ghidului de bune practici în situații de risc, 2011

2010

I. Cea mai bună lucrare de specialitate

 • Studii şi cercetări sub formă de volum – D-lui CÂMPEAN VASILE-VIOREL pentru lucrarea  “Oameni şi locuri din Sătmar”
 • Bibliografii, biobibliografii, dicţionare – D-lui/D-nei GHEORGHE-GABRIEL CĂRĂBUŞ, ALIS NICULICĂ, ADRIANA GAFIŢA – Bibliografia Bucovina literară
 • Ghid de bibliotecă – Bibliotecii Judeţene “V.A. Urechia” Galaţi – Ghidul Bibliotecii “V.A. Urechia”, ediţia a II-a

II. Cea mai bună publicaţie serială de specialitate

 • Publicaţie nou apărută în ultimii trei ani – Bibliotecii Judeţene “V.A. Urechia” Galaţi – AXIS LIBRI
 • Publicaţie cu vechime mai mare de trei ani – Bibliotecii Judeţene “I.G. Sbiera” Suceava – Scriptum

III. Contribuţii biblioteconomice

 • programe, proiecte(locale şi naţionale
   D-nei Crina Gabriela Ifrim – Tudor Arghezi – Concurs Naţional de Ex Libris (local)
   D-lui Alexandru Tcaciuc – Biblioteca Digitală Mureş (naţional)

IV. Cel mai bun site de bibliotecă (nu s-a acordat)

V. “Bibliotecarul anului”, pentru merite deosebite în biblioteconomie în anul 2010

  D-nei STAMATE NELA-LILIANA, Biblioteca Judeţeană Constanţa

VI. Premiul “Traian Brad” – pentru merite deosebite într-un deceniu de activitate

  D-nei JOHANNA HALTRICH Biblioteca Judeţeană Braşov

VII. Premiul de excelenţă – pentru merite deosebite în  biblioteconomie în întreaga activitate

  D-nei KIRÁLY ADRIANA IOANA, Biblioteca Judeţeană Cluj

VIII. Premiul pentru merite deosebite în activitatea desfăşurată la nivelul Asociaţiei în anul 2010 (nu s-a acordat)

IX. „Filiala anului” pentru cea mai activă filială a Asociaţiei în anul 2010

  Filialei ANBPR Suceava şi Filialei ANBPR Braşov

X. Premiul de excelenţă pentru activitatea filialei în cadrul Asociaţiei pe o perioadă de minimum 5 ani (nu s-a acordat)

2009

I. Cea mai bună lucrare de specialitate

  Brăila pentru studiu de biblioteconomie

II. Cea mai bună publicaţie serială de specialitate

  Buletinului informativ al filialei Braşov a ANBPR

III. Contribuţii biblioteconomice

  • programe, proiecte locale şi naţionale

Vrancea pentru proiectul E-fotografia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.